Τρίτη Ανακοίνωση

Παρακαλούνται όσοι / όσες παρακολούθησαν το συνέδριο και δεν έχουν λάβει τη βεβαίωση συμμετοχής να την παραλάβουν είτε από το ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας (1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη γωνία) είτε από το γραφείο 205 της κας Καραβάκου (Πανεπσιτήμιο Μακεδονίας, Πύργος ΚΖ).
Για όσους / ες συμμετείχαν με εισήγηση θα παραλάβουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση το προσεχές διάστημα. Για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.