Πρόγραμμα

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2015

Αγαπητές,οι Σύνεδροι,

Παρακαλείστε τα αρχεία των παρουσιάσεων να είναι συμβατά με την πλατφόρμα Windows, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή τους.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής