Επικοινωνία

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

 • Βασιλική Καραβάκου
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, vkm@uom.edu.gr, 2310 891360.

 • Ευθύμιος Βαλκάνος
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,evalkan@uom.edu.gr, 2310 891385.

 • Ερμόλαος Ψαριανός
  Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  kdvmdramas@yahoo.gr, 25210 58313, 6973570121.