Εγγραφή

H περίοδος εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας έχει λήξει.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Όλοι οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές και θα συμπεριληφθούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας τους στο Συνέδριο.
Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο.