Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή:

Αγαλιώτης Γιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βαλκάνος Ευθύμιος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δαγδιλέλης Βασίλης
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καραβάκου Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κυριακοπούλου Σουζάνα
Υπεύθυνη Έργου Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Λέντζας Φίλιππος
Πρόεδρος, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Μανούρης Παναγιώτης
Διευθύνων Σύμβουλος, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Σουλιώτη Γεωργία
Γενική Διευθύντρια Προγραμμάτων, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Σταμπουλής Μίλτος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Χαμπεσής Δημήτρης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προγραμμάτων, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Ψαριανός Ερμόλαος
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επιστημονική Επιτροπή:

Αναστασιάδης Παναγιώτης
Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βαλκάνος Ευθύμιος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βεργίδης Δημήτρης
Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Γκιώση Στέλλα (Ph.D.)
Σύμβουλος Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινων Πόρων, Διδάσκουσα ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γουγουλάκης Πέτρος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Education, University of Stockholm, Sweden
Δαγδιλέλης Βασίλης
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζαρίφης Γιώργος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεοδωρίδης Αλέξανδρος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καραλής Θανάσης
Aναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Καραβάκου Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καρακατσάνης Παναγιώτης
Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καρτασίδου Λευκοθέα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κεδράκα Αικατερίνη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κόκκος Αλέξης
Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κουλαουζίδης Γιώργος
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μάρδας Γεώργιος
Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κύριο Διδακτικό Προσωπικό, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Montgomery Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μπαγάκης Γιώργος
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπουτσιούκη Σοφία
Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπασταμάτης Αδαμάντιος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παυλή Κορρέ Μαρία (Δρ.)
Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πέτρου Αλέξης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
Πλατσίδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρόκου Ελένη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Σίμος Γρηγόρης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σιπητάνου Αθηνά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σταμπουλής Μίλτος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα
Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φαχαντίδης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Φραγκούλης Ιωσήφ
Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ, Καθηγητής Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Χασάπης Δημήτρης
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών:

α) Για την υποβολή επιστημονικών εισηγήσεων:

Βαλκάνος Ευθύμιος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καραβάκου Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καρτασίδου Λευκοθέα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πλατσίδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σταμπουλής Μίλτος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Φαχαντίδης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

β) Για την υποβολή εισηγήσεων που αφορούν εμπειρίες και δράσεις των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης:

Αντωνίου Κωνσταντίνα
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ψαριανός Ερμόλαος
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου:

Ντίνα Αντωνίου
Κατερίνα Γιωργαντά
Εύα Καμπακάκη
Μαρία Κιοτέογλου
Χριστίνα Κλειδαρά
Μαρία Κουκλατζίδου
Ειρήνη Λαζαρίδου
Εύη Μανοπούλου
Νίκος Μουράτογλου
Βασίλης Νεοφώτιστος
Βέφα Παπαδήμα
Άννα Πολυζωάκη
Δέσποινα Πραπαλοπούλου
Ελευθερία Ταρασίδου
Ευγενία Τσιουπλή
Πόπη Χατζημηνάογλου

Επικοινωνία:

Βασιλική Καραβάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, vkm@uom.edu.gr, 2310 891360.

Ερμόλαος Ψαριανός
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, kdvmdramas@yahoo.gr, 25210 58313, 6973570121.

Copyright © 2015
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας