Ανακοινώσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής - Ενημέρωση προς εισηγητές και συγγραφείς που έχουν υποβάλει εργασίες για την έκδοση πρακτικών- συλλογικού τόμου

Εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών η έκδοση των πρακτικών- συλλογικού τόμου έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απολογούμαστε για την έλλειψη ενημέρωσης, η οποία οφείλεται στην ανάγκη διερεύνησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την ολοκλήρωση της έκδοσης. Ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την εύρεση της οριστικής λύσης”.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής